TREBALLS REALITZATS

 

Entre els treballs geotècnics realitzats, destaquen els seguents:

 
Estudis relacionats amb ports

 • Estudi d'orientació geotècnica per a l'estació marítima núm. 2 al moll de l'est (Palma). Mallorca. Autoritat Portuària de Balears. Febrer 2006.
 • Estudi d'orientació geotècnica per a l'estació marítima núm. 3 al moll de l'est (Palma). Mallorca. Autoritat Portuària de les Illes Balears. Juliol 2006.
 • Campanya de recerca geotècnica a la dàrsena comercial del port d'Alcúdia. Mallorca. Autoritat Portuària de les Illes Balears. Juny 2007.
 • Campanya de recerca geotècnica per a la construcció d'unes passarel·les de vianants a la dàrsena comercial del port d'Alcúdia. Mallorca. Estació marítima de port d'Alcúdia Ute. Octubre 2008
 • Campanya de recerca geotècnica per instal·lar un cable submarí a Cala de Santa Ponça (Calvià). Mallorca. Dragosub Sa Febrer 2009.
 • Campanya de recerca geotècnica per ampliar un dic al port d'Andratx. Mallorca. Planitec S.L. Març 2009.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de l'estació marítima núm. 4 al moll de l'est del port de Palma. Mallorca. Idom. Març 2009.
 • Estudi geotècnic per a la construcció d'una passarel·la fixa a l'estació marítima núm. 4 al moll de l'est del port de Palma. Mallorca. Ferrovial. Abril 2009.
 • Estudi geotècnic per a la instal·lació d'una carpa al dic de l'oest del port de Palma. Mallorca. Acciona. Abril 2009.
 • Estudi geotècnic d'estabilitat de talussos per al projecte d'embelliment del port de Banyalbufar. Mallorca. Autoritat Portuària de les Illes Balears. Juliol 2009.
 • Estudi geotècnic d'un nou varador situat al costat del port esportiu de Porto colom (felanitx). Mallorca. Autoritat Portuària de les Illes Balears. Agost 2009.
 • Estudi geotècnic per a ampliació de les instal·lacions Portuàries del port de Pollença. Mallorca. Autoritat Portuària de les Illes Balears. Agost 2009.
 • Estudi geotècnic de la passarel·la entre les estacions marítimes 1 i 4 del port de Palma. Mallorca. Fcc. Maig 2010.
 • Estudi geotècnic per al reforç de la dàrsena comercial del port de Sant Antoni de Portmany. Eivissa. Ports de les Illes Balears. Desembre 2010
 • Estudi geotècnic per a un nou edifici de serveis al port de Sóller. Mallorca ports de les Illes Balears. Abril 2011.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu de la nova estació marítima del cos nou (Maó). Menorca. Ports de les Illes Balears. Juliol 2011.
 • Estudi geotècnic per a la remodelació de l'edifici principal de l'Autoritat Portuària de Balears (Palma) Mallorca. Autoritat Portuària de Balears. Gener 2012.
 • Reconeixement del paviment entre les estacions marítimes 2 i 3 del port de Palma. Mallorca. Autoritat Portuària de Balears. Novembre 2012.

 • Estudi geotècnic per a un nou Ducque d'Alba al Moll de Ponent (Maó). Menorca. Ferrovial. Febrer 2014.
 • Estudi geotècnic per a la prolongació de la plataforma d'atracament del dic de l'oest del port de Palma. Ferrovial. Setembre 2014.
 • Estudi geotècnic per a la millora del tram en claraboia del moll de passatgers de llevant al port de Maó (menorca). Autoritat Portuària de Balears. Novembre 2014.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu de l'estació marítima núm. 6 al dic de l'oest del port de Palma. Autoritat Portuària de les Balears. Abril 2015.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació del port esportiu Alcudiamar (Alcúdia). Mallorca. Enginyeria garau. Agost 2016.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació del moll del varador del cos nou (Maó). Menorca. Autoritat Portuària de Balears. Maig 2017.
 • Revisió de l'estat del moll pesquer del port de la savina (formentera). Eivissa. Autoritat Portuària de Balears. Novembre 2017.
 • Estudi geotècnic de la nova estació marítima del moll de Botafoc (Eivissa). Eivissa. Estació marítima Eivissa. Desembre 2017.
 • Estudi geotècnic per al projecte d'ampliació de l'esplanada de ponent al port d'Alcúdia (Alcúdia). Mallorca. Autoritat Portuària de Balears. Gener 2019.
 • Estudi geotècnic per a la fase inicial de l'ampliació del moll de llebeig al port esportiu d'Alcudiamar (Alcúdia). Port esportiu Alcudiamar. Maig 2019.
 • Estudi geotècnic per a la construcció d'un edifici bar al port esportiu d'Alcudiamar (Alcúdia). Mallorca. Port esportiu Alcudiamar. Maig 2019.
 • Investigació per a l'ampliació i el reforç del port d'es molinar (Palma). Mallorca. Autoritat Portuària de Balears. Juliol 2019.
 • Estudi geotècnic per al projecte de rehabilitació de les infraestructures d'atracament del port de Palma (Palma). Mallorca autoritat Portuària de Balears. Agost 2019.
 • Investigació per a l'ampliació del club de mar (Palma). Mallorca. Vopsa. Octubre 2019
 • Estudi geotècnic per al projecte de rehabilitació de les infraestructures d'atracament dels molls comercials i prolongació del moll adossat del port de Palma (Palma). Mallorca autoritat Portuària de Balears. Novembre 2019.
 • Estudi geotècnic per a la rehabilitació dels molls de ponent al port d'Eivissa. Eivissa. Autoritat Portuària de Balears. Desembre 2019.
 • Estudi geotècnic per a la rehabilitació de les infraestructures d'atracament del moll comercial i moll de passatgers del port de la savina. Formentera. Autoritat Portuària de Balears. Desembre 2019.

Estudis relacionats amb carreteres

 • Estudi geotècnic de fonamentació d'estructures per al projecte de la variant d'inca. Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Octubre 2003
 • Estudi geotècnic de fonamentació d'estructures per al projecte de la variant de llucmajor. Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Novembre 2003
 • Estudi geotècnic per al projecte informatiu del segon vial d‟accés al port de Sóller a través del nou túnel de Sa Mola. Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Novembre 2003
 • Estudi geotècnic per al projecte de traçat del segon vial d'accés al port de soller a través del nou túnel de sa mola. Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Gener 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte informatiu del desdoblament de la carretera Eivissa - Sant Antoni. Eivissa Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Gener 2004.
 • Estudi geotècnic de fonamentació d'estructures per al projecte del tercer carril de l'autovia Palma – Inca (pm – 27), tram Palma – segon cinturó. Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Febrer 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte de traçat del desdoblament de la carretera Eivissa - Sant Antoni. Eivissa departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Març 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu del desdoblament de la segona ronda d'Eivissa - 20. Eivissa. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Març 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte informatiu de la prolongació del segon cinturó de Palma des del nus de l'autovia Palma – inca (pm – 27) fins a la carretera Palma – Valldemossa (pm – 111). Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Març 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte informatiu del desdoblament del segon cinturó de Palma. Mallorca departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Abril 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu de la prolongació del segon cinturó de Palma des del nus de l'autovia Palma – inca (pm – 27) fins a la carretera Palma – Valldemossa (pm – 111). Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Maig 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu del desdoblament de la carretera Eivissa - sant Antoni. Eivissa. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Juliol 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu del desdoblament del segon cinturó de Palma. Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Juliol 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte de traçat del soterrament del passeig marítim de Palma des de l'enllaç de l'autovia de llevant – via de cintura fins al Parc de la Mar (tram I). Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Juliol 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu del desdoblament de la carretera d'accés a l'aeroport d'Eivissa, tram aeroport – ronda E-20. Eivissa. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Juliol 2004.
 • Estudi geotècnic per al projecte informatiu de la nova autovia Inca - Manacor. Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Desembre 2004
 • Estudi geotècnic per al pas elevat projectat al p.K. 1+000 de la nova variant de Ferreries. Menorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Febrer 2005.
 • Estudi geotècnic per al projecte de nou pas inferior de connexió entre la via de cintura de Palma i la carretera de Manacor. Mallorca. Tècniques reunides. Novembre 2005
 • Estudi geotècnic per al projecte de nou pas superior sobre la rotonda d'accés al polígon de Son Castelló a l'alçada de la carretera de Sóller. Mallorca. Consell insular de mallorca. Gener 2006.
 • Estudi geotècnic d'estabilitat de talussos per al tram comprès entre el pk 4+600 i el pk 6+300 del desdoblament de la c-713 entre Inca i Sa Pobla. Mallorca. Conselleria D’obres Públiques habitatge i transports del govern de les Illes Balears. Abril 2006.

 • Anàlisi i comparació dels paràmetres geològics i geotècnics apareguts durant l'execució del nou accés al port de soller pel túnel de sa mola i els contemplats al projecte. Mallorca. Departament D’obres Públiques, de la conselleria D’obres Públiques, Habitatge I Transports de les Illes Balears. Maig 2006.
 • Nou pas a diferent nivell, dins de les instal·lacions AeroPortuárias de Son Sant Joan. Mallorca. Gestió de projectes Balear S.L. Febrer 2008.
 • Millora, nova rotonda i eixample d'un tram de la carretera MA - 4024 Porto Cristo - Son Carrió. Mallorca. Binipuntiró S.L.U. Febrer 2008.
 • Estudi geotècnic per al projecte del tercer carril de l'autovia ma-20, tram carretera de Valldemossa i el túnel de Gènova. Mallorca. Àpia xxi. Juny 2008.
 • Estudi geotècnic per al projecte de nova rotonda situada a la cruïlla entre les carreteres ME - 15 (és mercadal - fornells) i ME - 7 (Maó - Fornells). Menorca. Mediterrània denginyeria civil S.L. Juliol 2008.
 • Campanya geològica - geotècnica complementària a la variant de ferreries. Menorca. Ferrovial. Juliol 2009.
 • Estudi geològic - geotècnic per al projecte de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera c - 733, Eivissa - santa eulàlia. Eivissa. Estiu. Setembre 2009.
 • Estudi geotècnic per a un pas inferior al pk 10 - 200 de la ctra. MA 10 (Valldemossa - Deyà). Mallorca. Acciona. Desembre 2009
 • Estudi geològic per al projecte de traçat de la variant de Sencelles. Mallorca. Consell insular de mallorca. Febrer 2010.
 • Campanya geològica - geotècnica complementària a la variant de ferreries. Menorca. Ferrovial. Juny 2010.
 • Col·laboració amb la direcció tècnica en execució de la variant de Ferreries. Menorca. Setembre 2010 – març 2012.
 • Valoració esplanada al PK 4+500 de la carretera Sant Rafel - Sta. Agnes. Eivissa. Consell Insular d'Evissa. Abril 2011.
 • Revisió i contrast valoració aptitud de materials emprats a la carretera de Sant Miquel (sta. Eulària Des Riu). Eivissa. Acciona. Maig 2011.
 • Estudi d'orientació geotècnica ctra. Sant Rafel - sta. Agnes PK 2+050. Eivissa. Consell Insular d'Evissa. Juny 2011.
 • Estudi geotècnic per al projecte de traçat de la millora de la carretera ME 1 al tram Maó - Alaior. Menorca. Consell insular de Menorca. Abril 2012.
 • Estudi geotècnic per al projecte de traçat de la millora de la carretera ME 1 al tram Ciutadella - Ferreries. Menorca. Consell insular de Menorca. Setembre 2012.
 • Sondejos de recerca per al projecte constructiu de connexió de la MA 19 amb és molinar i el camí fons. Mallorca. Fcc. Gener 2013.
 • Sondejos de recerca a la rotonda del pla de natesa per al projecte constructiu del desdoblament de la carretera MA 30. Mallorca. Fcc. Febrer 2013.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu de la millora de la carretera ME 1 al tram Maó - Alaior. Menorca. Consell insular de Menorca. Agost 2013.
 • Estudi geotècnic per al projecte de traçat de la variant nord d'inca. Mallorca. Consell insular de Mallorca. Octubre 2013
 • Col·laboració amb la direcció tècnica en execució de la variant de Ferreries. Menorca. Setembre 2010 – març 2012.
 • Valoració esplanada al PK 4+500 de la carretera Sant Rafel - Sta. Agnes. Eivissa. Consell Insular d'Evissa. Abril 2011.
 • Revisió i contrast valoració aptitud de materials emprats a la carretera de Sant Miquel (sta. Eulària des Riu). Eivissa. Acciona. Maig 2011.
 • Estudi d'orientació geotècnica ctra. Sant Rafel - sta. Agnes PK 2+050. Eivissa. Consell Insular d'Evissa. Juny 2011.
 • Estudi geotècnic per al projecte de traçat de la millora de la carretera ME 1 al tram Maó - Alaior. Menorca. Consell insular de Menorca. Abril 2012.
 • Estudi geotècnic per al projecte de traçat de la millora de la carretera ME 1 al tram Ciutadella - Ferreries. Menorca. Consell insular de Menorca. Setembre 2012.
 • Sondejos de recerca per al projecte constructiu de connexió de la MA 19 amb es molinar i el camí fons. Mallorca. Fcc. Gener 2013.
 • Sondejos de recerca a la rotonda del pla de natesa per al projecte constructiu del desdoblament de la carretera MA 30. Mallorca. Fcc. Febrer 2013.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu de la millora de la carretera ME 1 al tram Maó – Alaior. Menorca. Consell insular de Menorca. Agost 2013.
 • Estudi geotècnic per al projecte de traçat de la variant nord d'inca. Mallorca. Consell insular de Mallorca. Octubre 2013

Estudis relacionats amb ferrocarrils

 • Estudi geotècnic per a la supressió del pas a nivell de Son Sureda (Marratxí). Mallorca. Ute Invertren. Febrer 2004.
 • Estudi geotècnic per a la supressió del pas a nivell de c/greco, urb. Verge de lluc (Palma). Mallorca. Ute Invertren. Febrer 2004.
 • Estudi geotècnic dels despreniments ocorreguts en son tey (petra). Mallorca. Serveis ferroviaris de mallorca Sa Març 2004.
 • Revisió de l'estat actual de la línia de FFCC Inca - Manacor al tram Empalme - Manacor. Mallorca. Serveis Ferroviaris de Mallorca Sa Març 2004.
 • Revisió de l'estat actual de la línia de FFCC Sineu - Manacor. Mallorca. Global PM Consultors. Abril 2004.
 • Estudi geotècnic per a la construcció d'un nou pas a nivell a prop de l'estació de Petra (Petra). Mallorca. Elsamex. Juliol 2004.
 • Estudi geotècnic per al desdoblament de la línia de FFCC Inca - empalmament. Mallorca. Miquel Àngel Sagrera. Juliol 2004.
 • Estudi geotècnic per a la construcció d'un pas superior al Consell. Mallorca. Elsamex. Setembre 2005.
 • Campanya de recerca geotècnica per a la construcció de dues subestacions elèctriques a la línia FFCC Palma - Inca. Mallorca. Geodeser Sa Novembre 2008.
 • Campanya de recerca geotècnica per a la construcció de quatre subestacions elèctriques i un nou pas superior, a la línia FFCC Enllaç - Manacor. Mallorca. Ayesa enginyeria. Febrer 2010.

 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu de 4 passos de vianants a les estacions de Llubí, Sineu, Petra i Manacor. Grup GPB. Desembre 2009
 • Estudi geotècnic per a la instal·lació de la catenària de la línia FFCC Palma - Enllaç, tram són Rullán - Enllaç. Mallorca. Alstom transport. Juliol 2010.
 • Estudi geotècnic per al projecte de reobertura de la línia Manacor - Artà al tram 2: Son Carrió - Son Servera. Ferrovial. Agost 2010.
 • Estudi geotècnic de les trinxeres de Marratxí, Sa Bomba i Lloseta a la línia FFCC Palma - Inca. Estiu. Febrer 2011.
 • Estudi geotècnic per al projecte d'oficines i magatzem a les instal·lacions de SFM a Son Rullán (Palma). Mallorca. Tragsa. Març 2018.
 • Estudi geotècnic per suprimir el pas a nivell de l'estació Alaró - Consell (Consell). Mallorca. Govern de les Illes Balears. Juliol 2018.
 • Memòria geològic – geotècnica per al projecte constructiu de l'ampliació de la línia de metro M1 UIB – Parc Bit (Palma). Serveis Ferroviaris de Mallorca. Abril 2019.
 • Estudi geotècnic per al projecte de reforma de l'estació FFCC de Binissalem (Binissalem). Mallorca. Tragsa. Novembre 2019.

Estudis destacats de fonamentacions y taluts

 • Estudi geotècnic per a l'ampliació del planetari de Costitx. Mallorca. Observatori astronòmic de Mallorca. Juliol 2001.
 • Estudi geotècnic per a un nou centre de salut a Sóller. Mallorca. Ajuntament de Sóller. Desembre 2001
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació del col·legi públic de Santa Margalida. Mallorca. Ajuntament de Santa Margalida. Octubre 2002
 • Estudi geotècnic per a rehabilitació de Ses Cases de Son Fuster. Mallorca. Ajuntament de Palmell. Desembre 2002
 • Estudi geotècnic de la nova terminal inter - illes a l'aeroport de Son Sant Joan. Mallorca. Aena. Juny 2002.
 • Estudi geotècnic d'un centre de serveis a la platja de Can Picafort. Mallorca. Ajuntament de Santa Margalida. Gener 2003.
 • Estudi geotècnic per a la instal·lació d'una coberta a la piscina municipal de Can Picafort. Mallorca. Ajuntament de Santa Margalida. Gener 2003.
 • Estudi geotècnic per instal·lar un dipòsit d'aigua potable a Coll Andritxol (Andratx). Mallorca. FFCC. Gener 2003.
 • Estudi geotècnic per a un nou centre de dia a Can Picafort. Mallorca. Ajuntament de Santa Margalida. Març 2003.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació del cementiri municipal de Santa Margalida. Mallorca. Ajuntament de Santa Margalida. Febrer 2003.
 • Estudi geotècnic del nou complex hoteler de la cadena Hilton situat a la possessió sa torre (llucmajor). Mallorca. Drac. Gener 2003.
 • Estudi geotècnic per a la instal·lació d'una bassa per a reg amb aigües depurades a sòl rústic a Inca. Mallorca. Tragsa. Març 2003.
 • Estudi geotècnic per ampliació de l'escola bressol Santa Maria del Mar (Cala D’or). Mallorca. Conselleria dEducació I Cultura. Abril 2003.
 • Estudi geotècnic per a una bassa per a reg a Son Frau (Mancor de la Vall). Mallorca. Ajuntament de Mancor de la Vall. Abril 2003.
 • Estudi geotècnic per instal·lar una dessaladora d'aigua del mar al camp de mar (andratx). Mallorca. Ute tècniques reunides, ionics i dha. Maig 2003.
 • Estudi geotècnic per instal·lar una dessaladora d'aigua del mar a Santa Eulàlia del Riu. Eivissa. Ute tècniques reunides, Ionics i DHA. Maig 2003.
 • Estudi geotècnic per instal·lar una dessaladora d'aigua del Mar a Ciudadella. Menorca. Ute tècniques reunides, ionics i dha. Maig 2003.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de l'edifici de la Uned a les Balears. Mallorca. Universitat nacional deducació a distància. Juliol 2003.
 • Estudi geològic-geotècnic per a la canalització subterrània d'aigües pluvials des de l'avinguda. Joan Carles I al Torrent de Salvet (Andratx). Mallorca. Mediterrània d´enginyeria civil Sa Octubre 2003.
 • Estudi geològic – geotècnic per valorar l'estat actual de la zona d'abocaments del Pla de Sa Bassa (Fornalutx). Mallorca. Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. Novembre 2003
 • Estudi geotècnic per a una dessaladora a platja D’en Bossa (Eivissa). Eivissa. Ute Invertren. Febrer 2004.
 • Estudi geotècnic per ampliar l'estació depuradora d'aigües residuals a Sóller. Mallorca. Ibasan. Març 2004.
 • Estudi geotècnic per a un dipòsit d'aigua dolça a urb. Sa Torre (Llucmajor). Mallorca. Ajuntament de llucmajor. Abril 2004.
 • Estudi geotècnic per canalitzar un torrent a la zona de Son Lladó (Ses Salines). Mallorca. Anaven. Abril 2004.
 • Estudi geotècnic per a la canalització del torrent de NA Barbara (Palma). Mallorca. Anaven. Abril 2004.
 • Estudi geotècnic per a l'estació de bombament de Port Adriano (Calvià) Mallorca. Ciopu S.L. Abril 2004.
 • Estudi geotècnic per ampliar la depuradora d'aigües residuals de Puigpunyent. Mallorca. Ibasan.. Setembre 2004.
 • Estudi geotècnic per a un dipòsit soterrat a l'estació d'aigües residuals d'Eivissa. Eivissa. Aqualia S.L. Febrer 2005.
 • Estudi geotècnic per a la reforma i ampliació de les grades del camp de futbol municipal de Valldemossa. Mallorca. Ajuntament de Valldemossa. Abril 2005.
 • Estudi geotècnic per a la canalització de dos torrents a la Vileta (Palma). Mallorca. Estiu S.L. Abril 2005.
 • Estudi geotècnic del nou auditori de Santa Margalida. Mallorca. Ajuntament de Santa Margalida. Abril 2005.
 • Estudi geotècnic per al projecte d'urbanització de son Morro Sup 69 (Palma). Mallorca. Estiu S.L. Maig 2005.
 • Estudi geotècnic de l'emissari marítim – terrestre de Cala Tarida (San José). Eivissa. Ciopu S.L. Maig 2005.
 • Estudi geotècnic per a condicionament del Camí Fondo (Palma). Mallorca. Global PM consultors. Maig 2005.
 • Estudi geotècnic d'estabilitat dels talussos de la planta de tractament de residus sòlids urbans de Ca Na Putxa (Santa Eulàlia). Eivissa. Ute giref. Novembre 2005
 • Estudi geotècnic per al projecte del Carril Bici Muro - estació FFCC de Muro. Mallorca. Estiu S.L. Juliol 2005.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació i la millora de l'estació d'aigües residuals de Cala D’or (Santanyí). Mallorca. Ibasan. Octubre 2005
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació del centre de salut de Can Picafort (Santa Margalida). Mallorca. I.B.Salut. Gener 2006.
 • Estudi geotècnic per ampliar l'estació d'aigües residuals de Santa Lluis. Menorca. Estiu S.L. Desembre 2005
 • Estudi geotècnic per ampliar el centre de salut d'Andratx. Mallorca. I.B.Salut. Gener 2006.
 • Estudi geotècnic per a un centre de salut al C/cap del Pinar, Son Roca (Palma).Mallorca. I.B.Salut. Març 2006.
 • Estudi geotècnic de l'estació d'aigües residuals d'alarar. Mallorca. Searsa. Juny 2006.
 • Estudi d'orientació geotècnica de l'estació d'aigües residuals de l'Orient (Bunyola). Mallorca. Searsa. Juny 2006.
 • Estudi geotècnic per a la canalització del torrent que discorre pel campus de la UIB (Palma). Universitat de les Illes Balears. Juny 2006.
 • Estudi geològic – geotècnic del tram submarí de l'emissari marítim – terrestre de Cala Tarida (San José). Eivissa. Ciopu S.L. Maig 2007.
 • Estudi geotècnic per a la construcció de dos dipòsits de combustible a les instal·lacions de CLH a Son Banya (Palma). Nypsa. Juny 2006.
 • Estudi geotècnic del Pac de Maria de la Salut. Mallorca. Ajuntament de Maria de la Salut. Juny 2006.
 • Campanya de recerca geotècnica per a la construcció d'una nova antena a la base militar del Puig Major. Mallorca. Juny 2006.
 • Estudi geotècnic de l'estació d'aigües residuals, la xarxa de sanejament i l'emissari terrestre de Sa Calobra (Escorca). Mallorca. Ciopu S.L. Agost 2006.
 • Estudi geotècnic d'un dipòsit nou enterrat a l'estació d'aigües residuals d'Eivissa. Eivissa. Aquaplan. Setembre 2006.
 • Estudi geotècnic del nou col·lector 0 a Eivissa. Eivissa. Ciopu S.L. Setembre 2006.
 • Estudi geotècnic d'un centre educatiu a Maria de la Salut. Mallorca. Ajuntament de Maria de la Salut. Novembre 2006
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de les instal·lacions de la ciutat esportiva del R.C.D. Mallorca (Palma). Mallorca. R.C.D. Mallorca SaD. Novembre 2006
 • Estudi geotècnic per a un centre dinserció laboral a Palmanova (Calvià). Mallorca. Amadip Esment. Novembre 2006
 • Estudi geotècnic per a un nou dipòsit d'aigua potable a les instal·lacions d'Abaqua a Son Rosselló (camps). Mallorca. Abaqua. Desembre 2006
 • Estudi d'orientació geotècnica per a la canalització del torrent de Na Joanota (Llucmajor). Mallorca. Autoritat Portuària de les Illes Balears. Desembre 2006
 • Estudis geotècnics de les fases R2, R3, R6, R7, R8, R9 , R10 i R12 a la urbanització Cala Murada (Manacor). Villaviñas S.L. Novembre 2006 – febrer 2007.
 • Estudi geotècnic per a un poliesportiu al C/joan Alcover esq. - C/jeroni Pou (Palma). Mallorca. Emop. Febrer 2007.
 • Estudi geotècnic per a l'execució d'un magatzem al cementiri de Santa Eugenia. Mallorca. Ajuntament de Santa Eugenia. Febrer 2007.
 • Estudi geotècnic per a l'execució de vials i un pas a diferent nivell a la urbanització UE-69-02 (Palma). Mallorca. Profusa Sa Març 2007.
 • Estudi geotècnic d'estabilitat de Taludes a Cala Estellencs (Estellencs). Mallorca. Rodrigo del Pou. Abril 2007.
 • Estudi geotècnic per a l'execució de vials i un pas a diferent nivell a la urbanització UE-69-02 (Palma). Mallorca. Profusa Sa Març 2007.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de l'abocador de residus sòlids urbans des Milà (Maó). Menorca. Ute Gema - Inncive. Juny 2007.
 • Estudi geotècnic per ampliar l'estació d'aigües residuals de Consell. Menorca. Searsa. Juliol 2007.
 • Estudi geotècnic per a la canalització del Torrent de Vilafranca (Vilafranca de Bonany). Mallorca. Dopec. Juliol 2007.
 • Estudi geotècnic per a l'execució d'un magatzem al camp de futbol municipal de Santanyí. Mallorca. Ajuntament de Santanyí. Novembre 2007.
 • Estudi d'orientació geotècnica per construir una entreplanta en una nau de sorra a l'aeroport de son sant joan. Mallorca. Ineco. Gener 2008.
 • Estudi geotècnic per ampliar l'estació d'aigües residuals de Binissalem. Menorca. Searsa. Gener 2008.
 • Estudi d'orientació geotècnica per ampliar l'estació d'aigües residuals d'Inca. Mallorca. Abaqua. Gener 2008.
 • Estudi geotècnic per a la reconfiguració de les passarel·les del mòdul a l'aeroport de Son Sant Joan. Mallorca. Thyssenkrupp Airport Services S.L. Febrer 2008.
 • Estudi geotècnic del conjunt residencial Medina Mayurca (Palma). Mallorca. Laietana Sant Jeroni S.L. Abril 2008.
 • Estudi geotècnic per ampliar les instal·lacions de l'estació d'aigües residuals de Porrerres. Mallorca. Gripia gestió S.L. Maig 2008.
 • Estudi geotècnic de ses cases de son canaves en assecar de la real (Palma). Mallorca. Ajuntament de Palmell. Juny 2008.
 • Estudi geotècnic d'estabilitat del talús frontal de la planta de tractament de residus sòlids urbans de Ca Na Putxa (Santa Eulàlia). Eivissa. Ute giref. Agost 2008.
 • Estudi geotècnic per construir un nou edifici de control a l'aeroport de Son Sant Joan. Mallorca. Ineco. Juny 2008.
 • Estudi geotècnic del complex de transports Azkar a l'aeroport de Son Sant Joan. Mallorca. Transports Azkar Sa Setembre 2008.
 • Estudi geotècnic d'una bassa de regulació a ariany. Mallorca. Tragsa. Setembre 2008.
 • Estudi geotècnic per a la remodelació del passeig marítim de Cala Millor (Son Servera). Mallorca. Ajuntament de son servera. Octubre 2008
 • Estudi geotècnic d'un dipòsit d'aigua a la base aèria del Port de Pollença. Mallorca. Tragsa. Octubre 2008
 • Estudi geotècnic d'estabilitat de talussos i vessants de l'estació d'aigües residuals de Ferreríes. Menorca. Abaqua. Octubre 2008

 • Campanya de recerca geotècnica per al centre territorial de RTVE al Parc Bit. Mallorca. SGS Tecns. Octubre 2008
 • Estudi geotècnic de l'escoleta municipal de Maria de la Salut. Mallorca. Ajuntament de Maria de la Salut. Novembre 2008
 • Estudi geotècnic del nou edifici de la Caeb. Mallorca. Pastor Sa Desembre 2008.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació del cementiri municipal de Santa Margalida. Mallorca. Ajuntament de santa margalida. Gener 2009.
 • Estudi geotècnic del complex turístic Park Hyatt a Cap Vermell (Canyamel). Mallorca. Enginyeria Arup. Març 2009.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació del col·legi públic Antonia Alzina, Lloret de Vistalegre. Mallorca. Conselleria D’educació I Cultura. Març 2009.
 • Estudi geotècnic d'un nou centre d'atenció primària a son servera. Mallorca. I.B.Salut. Març 2009.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de l'escoleta municipal de Mancor de la Vall. Mallorca. Conselleria D’educació I Cultura. Abril 2009.
 • Estudi geotècnic de les instal·lacions esportives de la urb. Sa Taulera (Palma). Mallorca. Club esportiu Sa Taulera Padel S.L. Abril 2009.
 • Estudi geotècnic per a la construcció de l'Hangar F.B.O. A l'aeroport de Son Sant Joan. Mallorca. Gripia Gestió S.L. Abril 2009.
 • Estudi geotècnic d'estabilitat de talussos al camp de futbol municipal de Peguera (calvià). Mallorca. Ajuntament de Calvià. Maig 2009.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de les instal·lacions esportives del poliesportiu municipal de Sencelles. Mallorca. Ajuntament de Sencelles. Maig 2009.
 • Estudi geotècnic per a la instal·lació d'una coberta a la pista de patinatge del poliesportiu municipal de Santa Ponça. Mallorca. Ajuntament de Calvià. Març 2009.
 • Estudi geotècnic per a la valoració de les mesures de protecció existents a Cala Estellencs. Mallorca. Azierta enginyeria S.L. Juliol 2009.
 • Estudi geotècnic d'un centre de dia al C/passatemps (Palma). Mallorca. Consorci de recursos Sociosanitaris I Assistencials de Mallorca. Juliol 2009.
 • Estudi geotècnic d'un centre de dia al C/pensament (Palma). Mallorca. Consorci de recursos Sociosanitaris I Assistencials de Mallorca. Juliol 2009.
 • Estudi geotècnic d'un centre de dia a Travessia de Jesús (Palma). Mallorca. Consorci de recursos Sociosanitaris I Assistencials de Mallorca. Juliol 2009.
 • Estudi geotècnic per ampliar l'estació d'aigües residuals de Sa Pobla. Mallorca. Grup GPB. Agost 2009.
 • Estudi geotècnic per ampliar l'estació d'aigües residuals d'Andratx. Mallorca. Ciopu S.L. Agost 2009.
 • Estudi geotècnic d'estabilitat de talussos a la platja de S’aigua Blanca (Santa Eulàlia del Riu). Eivissa. Tragsa. Octubre 2009
 • Estudi geotècnic per ampliar l'estació d'aigües residuals de Llucmajor. Mallorca. Abaqua. Octubre 2009
 • Estudi geotècnic per a l'acondicionament de la ribera marítima, Fase I, zona 1 de Porto Petro (Santanyí). Mallorca. Cygsa. Octubre 2009
 • Estudi geotècnic per a una bassa de reg a Consell, parcel·la 261, polígon 1. Mallorca. Llavor. Gener 2010.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu de tres ponts al torrent de Sa Riera al tram de Puigpunyent. Mallorca. Carlos Garau. Febrer 2010.
 • Estudi geotècnic de la nova nau d'Azkar a l'aeroport del Prat. Barcelona. Azkar. Març 2010.
 • Estudi geotècnic per a la remodelació de l'EDAR i l'EBAR de Camp de Mar (Andratx). Menorca. Aquaplan. Abril 2010.
 • Estudi geotècnic per a la remodelació de l'EDAR i per a la construcció d'una EBAR a Ferreries. Menorca. Aquagest Medi Ambient. Maig 2010.
 • Estudi d'estabilitat de talussos del centre de telecomunicacions del Sant Salvador de Felanitx. Mallorca. Retevisió Sa Maig 2010.
 • Estudi geotècnic de la central d'emergències sanitàries de l'hospital de Son Llatzer (Palma). Mallorca Servei de Salut de les Illes Balears. Novembre 2010.
 • Estudi geotècnic per a la remodelació de la façana Portuària a la zona de Sa Capella a Portocolom. Mallorca. Pere Bennassar. Desembre 2010
 • Estudi geotècnic per a una bassa a l'EDAR d'Algaida - montuiri. Mallorca. Llavor. Gener 2011.
 • Estudi d'estabilitat dels talussos del polígon Industrial de Son Angelats a Sóller. Mallorca. Gripia Gestió. Març 2011.
 • Estudi d'estabilitat d'un Talús a Port Des Canonge (Banyalbufar). Mallorca. Tragsatec. Març 2011.
 • Estudi geotècnic de la nova EDAR dEivissa. Eivissa. Cygsa. Agost 2011.
 • Estudi geotècnic per a la construcció de dues naus d'apilament de materials a les instal·lacions de Cemex a Lloseta. Mallorca. Cemex. Novembre 2011.
 • Estudi geotècnic per a la reforma de la plataforma A, fase II de l'aeroport de Son Sant Joan. Mallorca. Ferrovial. Novembre 2011.
 • Estudi geotècnic dels nous cellers de Miguel Oliver a Petra. Mallorca. Cellers Miguel oliver. Gener 2012.
 • Estudi geotècnic de l'edifici de serveis de R.E.E al polígon de Son Bugadelles (sta. Ponça). Mallorca. Idom. Juliol 2012.
 • Estudi geotècnic per a la construcció d'una nova sitja clínquer a les instal·lacions de Cemex a Lloseta. Mallorca. Cemex. Juliol 2012.
 • Estudi geotècnic de l'edifici de serveis de R.E.E (edifici dragonera) al polígon Maó. Menorca. Idom. Novembre 2012.
 • Estudis geotècnics per a l'ampliació del Carrefour del Coll D'en Rabassa (Palma). Mallorca. Carrefour Property Espanya S.L.U. Novembre 2012 – març 2015.
 • Estudi geotècnic de la nova EBAR del port dEivissa. Eivissa. Segurpresa. Desembre 2012.
 • Estudi geotècnic per ampliar l'EDAR de Sant Joan. Mallorca. Abaqua. Maig 2013.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de l'EDAR del nord de Ciutadella. Menorca Abaqua. Juny 2013.
 • Estudi geotècnic per ampliar l'EDAR de la colònia de Sant Pere (Artà). Mallorca Abaqua. Novembre 2013.
 • Estudi geotècnic de l'Sport Centre. Park Hyatt (Capdepera). Cerotea s.L.U. Març 2014.
 • Estudi geotècnic per a la reforma i ampliació de l'Ikea ​​de Palma. Mallorca. Muntatges i equipaments Sa Marzo 2014.
 • Estudi geotècnic dels accessos a la cova de Na Megaré (cala blanca, ciutadella). Menorca. Tragsatec. Maig 2014.
 • Estudi d'orientació geotècnica per a la reforma del Museu Arqueològic d'Eivissa. Ajuntament D’eivissa. Juny 2014.
 • Estudis geotècnics per a l'execució d'estacions de servei als centres d'Eroski a Sa Coma (Sant Llorenç, Mallorca) Binissalem (Mallorca), Sant Lluís (Menorca), Eivissa (Eivissa). Eroski. Juny – setembre 2014.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu d'un circuit de motocròs a l'aquarterament de Sa Coma (Eivissa). Consell Insular dEivissa. Novembre 2014.
 • Estudi geotècnic per a la construcció de noves sales de bombes i purgues a la factoria de Repsol - Butà a Alcúdia. Serdiscom desembre 2014.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de la nau del lidl de Felanitx. Lidl. Gener 2015.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de l'hipòdrom de Son Pardo (Palma). Mallorca. Institut de l’esport Hipic de Mallorca. Abril 2015.
 • Estudi geotècnic de l'Illa Plana (Maó). Menorca. Autoritat Portuària de les Illes Balears. Juliol 2015.
 • Estudi estabilitat de talussos al PK 22+530 de la via verda (Son Servera). Mallorca. Mab obres públiques. Juliol 2015.
 • Estudi geotècnic de la marquesina del camp de futbol d'Andratx (Andratx). Mallorca. Ajuntament D’andratx. Setembre 2015.
 • Estudi d'estabilitat de talussos de la pujada al Puig Major (Escorca). Mallorca. Tragsa. Novembre 2015.
 • estudi geotècnic per a la reforma del passeig de vianants des de la Cala Portals Nous fins a la punta Des Terrers (Calvià). Mallorca. Ajuntament de calvià. Març 2016.
 • Estudi geotècnic complementari a l'ebar d'Eivissa (Eivissa). Eivissa. Aquambient. Setembre 2016.
 • Estudi geotècnic per ampliar l'hospital de Manacor (Manacor). Mallorca. Servei de salut de les Illes Balears. Març 2017.
 • Informe geotècnic per al projecte constructiu del centre Aspace (Marratxí). Mallorca. Associació de Parális.
 • Estudi d'estabilitat de talussos al talús frontal de l'abocador municipal de Ca Na Putxa (Santa Eulària des Riu). Eivissa. Ute Giref. Agost 2017.
 • Revisió anual dels talussos de la via verda (Manacor - Artá). Mallorca. Eulen. Des de juny 2017 fins a l'actualitat.
 • Estudi geotècnic per a la reforma de l'edifici de Moll Vell de l'APB (Palma). Autoritat Portuària de Balears. Octubre 2017.
 • Estudi estabilitat de talussos del planter Son Grau (Porreres). Mallorca. Marès de Porreres S.L. Març 2018.
 • Estudi geotècnic per al projecte constructiu del resort hoteler Punta Preta (Illa de Sal). Cap Verd. Cabemar - Construcões & Immobiliària Sul. Febrer 2018.
 • Estudi geotècnic per ampliar el parc d'atraccions Western Water Park (Magaluf, Calvià). Mallorca. Western Water Park. Desembre 2017.
 • Estudi geotècnic per al passeig marítim de Cala Blanca a la Muntanya d'Or (Costa de la Calma, Calvià). Mallorca. Ajuntament de Calvià. Gener 2018.
 • Estudi geotècnic per a la conducció de l'Ebar és Castell a la CT Maó (Maó). Menorca. Eptisa. Maig 2018.
 • Estudi d'estabilitat de talussos i hidrogeològics a les pedreres SES Vinyes ia Clot D’en Dalmau (Calvià). Germans Riera Sa. Juliol 2018.
 • Estudi d'estabilitat de talussos i hidrogeològics a la pedrera Cas Saboners (Sineu). Mallorca. Gravillera Can Saboners S.L. Juliol 2018.
 • Estudi geotècnic per a l'ampliació de la zona nord-oest de l'abocador de RSU de Ca Na Putxa. Eivissa. Ute giref. Octubre 2018
 • Estudi geotècnic per a la instal·lació d'un parc fotovoltaic a prop de la central tèrmica de Son Reus (Palma). Mallorca. Enel Green Power S.L. Desembre 2018.
 • Estudis geotècnics per als parcs fotovoltaics de Ca Na Lloreta i Can Balança (Alcúdia). Mallorca. Enel Green Power S.L. Maig 2019.
 • Estudi d'estabilitat de talussos a l'accés a la base militar de Cap Pinar (Alcúdia). Mallorca. Usac Jaume II, juny 2019.
 • Estudi d'estabilitat de talussos per al planter Son Tey (Sineu). Mallorca. Pedrera Són Tey. Octubre 2019
 • Estudi geotècnic per al projecte d'instal·lació d'una coberta a les grades occidentals del camp de futbol de Son Ferrer (Calvià). Mallorca. Ajuntament de Calvià. Novembre 2019.
 • Estudi geotècnic per a la reforma de l'hotel Formentor (Pollença). Mallorca. Emin capital Sa, març 2020.

Entre d’altres hem treballat per:

 • Consell Insular de Mallorca.
 • Consell Insular de Menorca.
 • Consell Insular de Eivissa I Formentera.
 • Autoridad Portuária.
 • Aena.
 • FCC.
 • Ferrovial.
 • Acciona.
 • Elsamex.
 • Tragsa - Tragsatec.

 • Necso.
 • Arup.
 • Idom.
 • Ineco.
 • Fhecor.
 • Initec.
 • Grusamar.
 • Global pm.
 • Tresgei.
 • Aqualia.
 • Aquaplan.
 • Searsa.
 • Emgrisa.

 • Apia XXI.
 • Eptisa.
 • Cygsa.
 • AG ambiental.
 • Aquagest Medioambiente.
 • Aldesa.
 • Man.
 • Getinsa.
 • Incisa.
 • Geocisa.
 • Endesa.
 • Brues.

 • Ayesa.
 • Alstom Transport.
 • Thyssenkrupp Airport Services.
 • Taylor Woodrow.
 • Ministerio de Defensa.
 • Agencia Tributaria.
 • Ikea.
 • Carrefour Property.
 • Erosky.
 • I nombrosos ajuntaments.